شنبه 4 مرداد 1393
ثتران  
      2326     122  
كاما  
      11659     448  
بساما  
      2158     102  
كماسه  
      7090     272  
تسه9106  
      967887     46089  
غالبر  
      1968     82  
قثابت  
      1720     66  
قشهد  
      16139     672  
كرمان  
      4731     218  
زنگان  
      3606     171  
وخاور  
      2070     92  
چفيبر  
      4246     163  
چافست  
      7368     283  
شنفتح  
      9988     751  
شبهرن  
      21730     905  
ثغرب  
      2490     108  
شاملا  
      10519     404  
شيراز  
      8160     340  
داسوه  
      10530     405  
دامين  
      10928     420  
كفپارس  
      3563     137  
فپنتا  
      10298     396  
فملي  
      2678     103  
غمينو  
      5530     241  
خشرقح  
      895     77  
وگستر  
      1402     73  
فولاي  
      2890     143  
خفناور  
      7175     337  
پارسيان  
      2470     95  
ثباغ  
      2360     112  
ثتران  
      2326     122  
كاما  
      11659     448  
بساما  
      2158     102  
كماسه  
      7090     272  
تسه9106  
      967887     46089  
غالبر  
      1968     82  
قثابت  
      1720     66  
قشهد  
      16139     672  
كرمان  
      4731     218  
زنگان  
      3606     171  
وخاور  
      2070     92  
چفيبر  
      4246     163  
چافست  
      7368     283  
شنفتح  
      9988     751  
شبهرن  
      21730     905  
ثغرب  
      2490     108  
شاملا  
      10519     404  
شيراز  
      8160     340  
داسوه  
      10530     405  
دامين  
      10928     420  
كفپارس  
      3563     137  
فپنتا  
      10298     396  
فملي  
      2678     103  
غمينو  
      5530     241  
خشرقح  
      895     77  
وگستر  
      1402     73  
فولاي  
      2890     143  
خفناور  
      7175     337  
پارسيان  
      2470     95  
ثباغ  
      2360     112  
شركت سرمايه گذاري توكا فولاد حداقل
 تاريخ آخرين بروزرساني اين صفحه:  13/08/92
 نام مدير عامل: مهندس علي بيات ماکو
 زمينه فعاليت شرکت: سرمايه گذاري
 سال تاسيس شرکت:  1367
 تلفن شرکت : 6680510-0311
 فاکس(نمابر): 03116695397
 نوع شرکت: (سهامي عام )
 تلفن امورسهام و مجامع شرکت: 5-6204784
 آدرس وب سايت: http://tukadev.com
 نشاني:
اصفهان- چهار باغ بالا- هتل پل-فاز 2 – طبقه 2 – واحد 429
 سرمايه شرکت: 260000 میلیون ریال
 نحوه معامله سهام شرکت:   بورسي

 تاريخ مجمع عمومي

(مربوط به سال مالي منتهي به 31/6/1391):

29/07/91
 مصوبات مجمع:  افزايش سرمايه
 سود تقسيمي(dps):  330 ريال
 تاريخ و نحوه پرداخت سود: از 16/ 2 / 93 بر اساس تعداد سهام

 

 

    
  

copyright © 2009 Foolad co.
صفحه اصلی   |    اخبار    |    سایتهای مرتبط   |    سوالات و پاسخها   |    نقشه سایت   |    درباره ما   |    ارتباط با ما