پنج شنبه 9 مرداد 1393
كبافق  
      5700     739  
قهكمت  
      3688     153  
قشهد  
      17448     671  
نمرينو  
      13156     506  
شفاراح  
      11178     713  
شسينا  
      10632     443  
شفارس  
      4282     177  
شپمچا  
      27311     1137  
داسوه  
      11319     435  
دكوثر  
      4345     167  
دفرا  
      8311     346  
دزهراوي  
      45233     1739  
شپاكسا  
      5256     202  
كسعدي  
      4002     166  
كپارس  
      8741     336  
سيلام  
      7741     322  
فجر  
      11933     497  
فخاس  
      8736     363  
بكام  
      1638     63  
آكنتور  
      10066     387  
خزرح  
      704     703  
خاهن  
      1920     80  
ختراك  
      2022     84  
خپويش  
      19479     811  
خنصير  
      5438     226  
حتوكا  
      3062     127  
پرديسح  
      251     18  
واتي  
      3823     147  
وصناح  
      1179     57  
وخارزمح  
      451     39  
كبافق  
      5700     739  
قهكمت  
      3688     153  
قشهد  
      17448     671  
نمرينو  
      13156     506  
شفاراح  
      11178     713  
شسينا  
      10632     443  
شفارس  
      4282     177  
شپمچا  
      27311     1137  
داسوه  
      11319     435  
دكوثر  
      4345     167  
دفرا  
      8311     346  
دزهراوي  
      45233     1739  
شپاكسا  
      5256     202  
كسعدي  
      4002     166  
كپارس  
      8741     336  
سيلام  
      7741     322  
فجر  
      11933     497  
فخاس  
      8736     363  
بكام  
      1638     63  
آكنتور  
      10066     387  
خزرح  
      704     703  
خاهن  
      1920     80  
ختراك  
      2022     84  
خپويش  
      19479     811  
خنصير  
      5438     226  
حتوكا  
      3062     127  
پرديسح  
      251     18  
واتي  
      3823     147  
وصناح  
      1179     57  
وخارزمح  
      451     39  
شركت سرمايه گذاري توكا فولاد حداقل
 تاريخ آخرين بروزرساني اين صفحه:  13/08/92
 نام مدير عامل: مهندس علي بيات ماکو
 زمينه فعاليت شرکت: سرمايه گذاري
 سال تاسيس شرکت:  1367
 تلفن شرکت : 6680510-0311
 فاکس(نمابر): 03116695397
 نوع شرکت: (سهامي عام )
 تلفن امورسهام و مجامع شرکت: 5-6204784
 آدرس وب سايت: http://tukadev.com
 نشاني:
اصفهان- چهار باغ بالا- هتل پل-فاز 2 – طبقه 2 – واحد 429
 سرمايه شرکت: 260000 میلیون ریال
 نحوه معامله سهام شرکت:   بورسي

 تاريخ مجمع عمومي

(مربوط به سال مالي منتهي به 31/6/1391):

29/07/91
 مصوبات مجمع:  افزايش سرمايه
 سود تقسيمي(dps):  330 ريال
 تاريخ و نحوه پرداخت سود: از 16/ 2 / 93 بر اساس تعداد سهام

 

 

    
  

copyright © 2009 Foolad co.
صفحه اصلی   |    اخبار    |    سایتهای مرتبط   |    سوالات و پاسخها   |    نقشه سایت   |    درباره ما   |    ارتباط با ما