پنج شنبه 6 شهریور 1393
زمگسا  
      28000     92  
كاما  
      10514     36  
غدشت  
      10097     388  
غدام  
      6090     159  
سشرقح  
      1000     0  
ساراب  
      2290     13  
سفانو  
      5500     136  
فخاس  
      6978     290  
فرآور  
      6100     128  
تكنو  
      1721     7  
لپارس  
      3435     132  
خزاميا  
      1180     46  
خپويش  
      18832     784  
ثمسكن  
      1670     43  
وبملت  
      2011     54  
وايران  
      1962     65  
وسپه  
      2390     19  
وتوصا  
      1800     26  
وآذر  
      1916     73  
رتكو  
      10689     411  
زمگسا  
      28000     92  
كاما  
      10514     36  
غدشت  
      10097     388  
غدام  
      6090     159  
سشرقح  
      1000     0  
ساراب  
      2290     13  
سفانو  
      5500     136  
فخاس  
      6978     290  
فرآور  
      6100     128  
تكنو  
      1721     7  
لپارس  
      3435     132  
خزاميا  
      1180     46  
خپويش  
      18832     784  
ثمسكن  
      1670     43  
وبملت  
      2011     54  
وايران  
      1962     65  
وسپه  
      2390     19  
وتوصا  
      1800     26  
وآذر  
      1916     73  
رتكو  
      10689     411  
شركت فولاد خراسان حداقل

 

 تاريخ آخرين بروزرساني اين صفحه: 08/12/91
 نام مدير عامل: احمدي سليماني
 زمينه فعاليت شرکت:  مقاطع ساختماني
 سال تاسيس شرکت:  1369
 تلفن شرکت :  2-2453210-0551
 فاکس(نمابر):  2453231-0551
 نوع شرکت:  (سهامي عام )
 تلفن امورسهام و مجامع شرکت:  2453331-0551
 آدرس وب سايت: www.khorasansteel.com
 نشاني:  نيشابور – جاده قديم سبزوار – کيلومتر 15
 سرمايه شرکت:  2800 ميليارد ريال
 نحوه معامله سهام شرکت:   بورسي

 تاريخ مجمع عمومي

 (سال مالي منتهي به تاريخ 30/12/92):

 1/3/1392


 مصوبات مجمع: افزايش سرمايه 50 درصد
 سود تقسيمي(dps): 700 ريال
 تاريخ و نحوه پرداخت سود:

سهامداران حقيقي از 1/4/92 الي 30/7/92 از طريق بانک تجارت

 

    
  

copyright © 2009 Foolad co.
صفحه اصلی   |    اخبار    |    سایتهای مرتبط   |    سوالات و پاسخها   |    نقشه سایت   |    درباره ما   |    ارتباط با ما