یک شنبه 30 شهریور 1393
پكوير  
      17674     800  
بپاسح  
      2903     138  
كگل  
      5386     207  
كشرق  
      10794     514  
توريل  
      7158     276  
غگل  
      39868     1533  
قثابت  
      2052     270  
وخاور  
      2000     93  
فزرين  
      4252     202  
چفيبر  
      5299     220  
شپاس  
      22166     1055  
شكلر  
      5853     243  
دامين  
      16380     1796  
دفرا  
      8418     350  
پتايرح  
      3370     249  
كساوه  
      11744     489  
سخزر  
      4948     206  
سقاين  
      26230     1091  
فنورد  
      6133     255  
فخاس  
      6964     290  
فاراك  
      4347     181  
لبوتان  
      2577     107  
مفاخر  
      5951     283  
بموتو  
      7297     304  
ارفع  
      3685     175  
خمحركهح  
      898     66  
خفناور  
      6379     303  
وكار  
      2112     88  
پرديسح  
      172     14  
ركيش  
      4827     547  
پكوير  
      17674     800  
بپاسح  
      2903     138  
كگل  
      5386     207  
كشرق  
      10794     514  
توريل  
      7158     276  
غگل  
      39868     1533  
قثابت  
      2052     270  
وخاور  
      2000     93  
فزرين  
      4252     202  
چفيبر  
      5299     220  
شپاس  
      22166     1055  
شكلر  
      5853     243  
دامين  
      16380     1796  
دفرا  
      8418     350  
پتايرح  
      3370     249  
كساوه  
      11744     489  
سخزر  
      4948     206  
سقاين  
      26230     1091  
فنورد  
      6133     255  
فخاس  
      6964     290  
فاراك  
      4347     181  
لبوتان  
      2577     107  
مفاخر  
      5951     283  
بموتو  
      7297     304  
ارفع  
      3685     175  
خمحركهح  
      898     66  
خفناور  
      6379     303  
وكار  
      2112     88  
پرديسح  
      172     14  
ركيش  
      4827     547  
شركت فولاد خراسان حداقل

 

 تاريخ آخرين بروزرساني اين صفحه: 08/12/91
 نام مدير عامل: احمدي سليماني
 زمينه فعاليت شرکت:  مقاطع ساختماني
 سال تاسيس شرکت:  1369
 تلفن شرکت :  2-2453210-0551
 فاکس(نمابر):  2453231-0551
 نوع شرکت:  (سهامي عام )
 تلفن امورسهام و مجامع شرکت:  2453331-0551
 آدرس وب سايت: www.khorasansteel.com
 نشاني:  نيشابور – جاده قديم سبزوار – کيلومتر 15
 سرمايه شرکت:  2800 ميليارد ريال
 نحوه معامله سهام شرکت:   بورسي

 تاريخ مجمع عمومي

 (سال مالي منتهي به تاريخ 30/12/92):

 1/3/1392


 مصوبات مجمع: افزايش سرمايه 50 درصد
 سود تقسيمي(dps): 700 ريال
 تاريخ و نحوه پرداخت سود:

سهامداران حقيقي از 1/4/92 الي 30/7/92 از طريق بانک تجارت

 

    
  

copyright © 2009 Foolad co.
صفحه اصلی   |    اخبار    |    سایتهای مرتبط   |    سوالات و پاسخها   |    نقشه سایت   |    درباره ما   |    ارتباط با ما