جمعه 5 اردیبهشت 1393
كبافق  
      27324     1138  
ميهن  
      1718     81  
بساما  
      2439     116  
تسه9101  
      734005     34874  
تسه9103  
      739797     35228  
تسه9104  
      737804     35132  
غچين  
      15636     651  
شاوان  
      23781     1132  
بالاس  
      12025     632  
تسه9208  
      746000     34693  
تسه9212  
      745427     35496  
شنفت  
      39512     1646  
ثعمرا  
      2422     115  
شيران  
      21433     893  
شسينا  
      10659     444  
شپمچا  
      31322     1305  
داسوه  
      14416     600  
وپخش  
      16928     705  
دسينا  
      17007     708  
كپارس  
      9917     413  
كحافظ  
      7008     292  
كساوه  
      16285     678  
سقاين  
      51636     2151  
خچرخشح  
      1127     92  
سبزوا  
      1540     90  
وگستر  
      1858     88  
تسه9002  
      721073     34336  
تسه9010  
      733038     34906  
وكارح  
      1800     140  
وسكاب  
      1855     164  
كبافق  
      27324     1138  
ميهن  
      1718     81  
بساما  
      2439     116  
تسه9101  
      734005     34874  
تسه9103  
      739797     35228  
تسه9104  
      737804     35132  
غچين  
      15636     651  
شاوان  
      23781     1132  
بالاس  
      12025     632  
تسه9208  
      746000     34693  
تسه9212  
      745427     35496  
شنفت  
      39512     1646  
ثعمرا  
      2422     115  
شيران  
      21433     893  
شسينا  
      10659     444  
شپمچا  
      31322     1305  
داسوه  
      14416     600  
وپخش  
      16928     705  
دسينا  
      17007     708  
كپارس  
      9917     413  
كحافظ  
      7008     292  
كساوه  
      16285     678  
سقاين  
      51636     2151  
خچرخشح  
      1127     92  
سبزوا  
      1540     90  
وگستر  
      1858     88  
تسه9002  
      721073     34336  
تسه9010  
      733038     34906  
وكارح  
      1800     140  
وسكاب  
      1855     164  
شركت فولاد خراسان حداقل

 

 تاريخ آخرين بروزرساني اين صفحه: 08/12/91
 نام مدير عامل: احمدي سليماني
 زمينه فعاليت شرکت:  مقاطع ساختماني
 سال تاسيس شرکت:  1369
 تلفن شرکت :  2-2453210-0551
 فاکس(نمابر):  2453231-0551
 نوع شرکت:  (سهامي عام )
 تلفن امورسهام و مجامع شرکت:  2453331-0551
 آدرس وب سايت: www.khorasansteel.com
 نشاني:  نيشابور – جاده قديم سبزوار – کيلومتر 15
 سرمايه شرکت:  2800 ميليارد ريال
 نحوه معامله سهام شرکت:   بورسي

 تاريخ مجمع عمومي

 (سال مالي منتهي به تاريخ 30/12/92):

 1/3/1392


 مصوبات مجمع: افزايش سرمايه 50 درصد
 سود تقسيمي(dps): 700 ريال
 تاريخ و نحوه پرداخت سود:

سهامداران حقيقي از 1/4/92 الي 30/7/92 از طريق بانک تجارت

 

    
  

copyright © 2009 Foolad co.
صفحه اصلی   |    اخبار    |    سایتهای مرتبط   |    سوالات و پاسخها   |    نقشه سایت   |    درباره ما   |    ارتباط با ما